За насПродуктиЗа алармитеПоддръжкаКонтактиНовиниФорум
Автоаларми
Автомодули
Дайлери и GSM комуникатори
Телефонни дайлери
GSM комуникатор
Домашни и офис аларми
Модули
Автоаксесоари
Аксесоари


GSM
комуникатор VALCOR

GPS – GSM комуникатора VALCOR

GSM комуникатор VALCOR е високоефективна интелигентна система с микропроцесорно управление. Благодарение на тази система Вие можете дистанционно да наблюдавате състоянието на алармени и климатични системи, помещения, електроуреди в бита, комуникационно оборудване, производствени процеси и др., както и да управлявате външни за модула устройства (програмируеми изходи). Използва се изградената GSM мрежа за позвъняване и услугата Short Message Service (SMS). Устройството е изключително интелигентно, разпознава състоянието на мрежата и статуса на телефона, което позволява да се реализират анти- саботажни функции, като при това се постига максимална надеждност при комуникация.

Модулна стурктура на GSM комуникатора и на GPS – GSM комуникатора :


За ползването на GSM комуникатора или GPS GSM комуникатора не е необходимо да се заплащат каквито и да е допълнителни месечни такси, освен таксата за реално извършената комуникация (разговори или SMS и) от комуникатора към известяваните телефони, по тарифата на съответния мобилен оператор, към който сте си взели SIM карта.

Приложение към офисни и домашни охранителни системи: GSM комуникатора може да се използва за свързване към домашна охранителна система. В този случай, при възникване на каквото и да е алармено събитие, Вие ще получите позвъняване на личния Ви телефон от комуникатора, както и SMS оказващ кои датчици са сработили и конкретната причина за настъпилото алармено събитие. Във всеки един момент при позвъняване на GSM комуникатора , той ще Ви изпрати SMS с текущото състояние на алармата и всички датчици в обекта, с което ще може да разберете текущото състояние на алармата – включена или изключена и в кои помещения има хора в момента (сработили датчици). Чрез GSM комуникатора ще имате възможност, при необходимост, да осъществите гласова връзка с обекта или да чуете какво става в него. GSM комуникаторът може да бъде използван за охрана и в офиси или производствени помещения, като освен изброените вече възможности, може да бъде настроен, така че да запомня час и дата на включване и изключване на алармата. GSM комуникаторът може да се настрои автоматично да Ви изпраща, като SMS информация за осем събития или да получавате тази информация само при поискване (последните 48 събития). По този начин може да контролирате часа на започване и приключване на работния ден. Ако имате специфични помещения с контролиран достъп, те могат да се добавят, като наблюдаван обект към GSM комуникатора и при всяко влизане в този обект ще получавате еднократно позвъняване или SMS , оказващ събитието. GSM комуникаторът следи и за наличие на захранващо напрежение, с което ще бъдете информирани при спиране на захранването към обекта и ако това продължи по-дълго време може да вземете необходимите мерки.

Приложение към автомобилна охранителна система: Поставянето на GSM комуникатора в автомобила, Ви дава предимство, че за да бъдете известен за наличие на алармено събитие, не е необходимо да носите допълнителни устройства, като пейджъри и не сте зависими от разстоянието, на което се намирате от автомобила. При задействане на алармената система на автомобила, чрез GSM комуникатора ще получите позвъняване на телефона, последван от SMS , оказващ причината за задействането на алармената система (отваряне на врати/ капаци, подаване на контакт, обемен датчик и други), а за модел GPS GSM комуникатор ще получите информация и за местоположението на автомобила, с което ще можете да прецените каква реакция да имате и какви мерки да вземете за защита на автомобила си. Във всеки един момент може да се обадите на GSM комуникатора в автомобила и да получите текуща информация за състоянието му – състояние на алармата вкючена/ изключена; състояние на датчици – врати, контактен ключ, други. А за модел GPS GSM комуникатор, освен изброената информация, в SMS а ще получите и географските координати на местоположението на автомобила, с което при необходимост може да видите на карта, къде точно се намира той. GSM комуникаторът дава възможност да се монтира и скрит паник бутон в автомобила, при активирането на който се изпраща специализирано съобщение за помощ (в случай на отвличане с автомобила) на определен, предварително зададен номер. GSM комуникаторът дава възможност да слушате какво се говори в автомобила или около него, като за тази цел се използва канала за осъщестяване на гласова връзка с обект. GSM комуникаторът има възможност да запомня дата и час (а при GPS GSM комуникатора и местоположението на автомобила) на включване и изключване на алармата, и да съхранява тази информация в памет, която да получавате автоматично или при поискване. Тази възможност е изключително удобна за собствениците на служебни автомобили, т.к. във всеки един момент могат да разберат всички местата, където е спирал автомобилът. Ако Ви интересува следене на друг параметър, а не включване и изключване на алармата, GSM комуникаторът разполага с още 6 програмируеми входа, което го прави изключително гъвкав за конкретните Ви нужди.

Използване на комуникатора за управление: Освен за изброените по-горе функции за стационарни обекти, GSM комуникаторът може да се използва и за управление на климатична техника, електро уреди или други консуматори, посредствум управляемите му изходи. Част от входовете на GSM комуникатора (или всичките), могат да бъдат използвани за дистанционно наблюдение на параметри, свързани с обекта за управление, като например температура в помещение, включени/ изключени помпи, горелки, климатици или достигането на алармени стойности на някой параметър. Когато GSM комуникаторът се използва в автомобил, чрез изходите за управление, може да се блокира дистанционно работата на двигателя на автомобила, с което освен блокировките, които има автомобилът ще имате и още една независима блокираща система, управляема дистанционно от Вашия телефон. GSM комуникаторът може да се използва и за дистанционно запалване на автомобила, но предвид спецификата на това дейстиве и евентуалните последствия, трябва да се подхожда изключително внимателно към него.

Характерни възможности на модулите:

1. Съвместимост с мобилни телефони:

Ericsson/ SonyEricsson: Т 28, T 29, T 39, R 310, R 320, R 520 , T290i, T 300, T 310, T 320, T 600, T 610 и т.н.

Siemens**: С 35, S 35, M 35, C 45, S 45, M 45, C 55*, S 55*, M 55* и т.н.
* възможни са проблеми относно съвместяването;
** някои от функциите при тези телефони не функционират или не са в пълния си обхват.

2. 8 (осем) входни зони за GSM комуникатора и 7(седем) – за GPS GSM комуникатора , разпределени както следва:

•  Алармена зона с висок приоритет -1 бр.
•  Зона, следяща захранването на системата (вътрешно или външно) - 1 бр.
•  Потребителски зони - 6 бр (5 бр.).

3. Всяка зона е програмируема, както следва:

•  Настройка на активното ниво на сработване (подаване или отпадане на маса);
•  Получаване на информация от зоните при всяко тяхно състояние – активно или неактивно (в зависимост от програмировките);
•  Потребителско надписване името на зоните;
•  Буфер за алармени събития от вяска зона – памет за 48 събития с дата, час, състояние на зоната;
•  Непрекъснат контрол на състоянието на зоните от програмираните в паметта на системата телефони;
•  Различна настройка за известяване от всяка зона за всеки телефон;
•  Възможност за индивидуална настройка за начина и метода за следене и изписване на всяка входна зона по отделно в информационния SMS.

4. Три програмируеми потребителски изхода за GSM комуникатора и два – за GPS GSM комуникатора:

•  1 (един) изход – вградено реле;
•  2 (два) изхода – отворен колектор;
•  Управление чрез позвъняване на всеки вход по отделно или заедно;
•  Програмиране начина на задействане на всеки изход поотделно или заедно;
•  Програмиране времето за задействане на всеки изход поотделно или заедно;
•  Възможност за тригеруване на всеки изход по отделно или заедно;
•  Задаване на права за управление на изходите за всеки телефон по отделно;
•  Получаване на информация за състоянието на всеки изход;
•  Потребителско надписване името на всеки изход;
•  Възможност за гъвкава потребителска настройка на начина, по който ще се дава информацията за състоянието на изходите.

5. 4 (четири) телефона за известяване, контрол и комуникация:

•  Изпращане на индивидуална за всеки телефон информация от различните зони;
•  Различно ограничаване на информацията и типа й при алармено или друго събитие;
•  Контрол за правата и осъществяваната комуникация на всеки телефон от различните зони;
•  Контрол на нивото на батерията на телефона (вградено зарядно устройство);
•  Индивидуална настройка на типа комуникация (позвъняване, SMS или и двете) за всеки телефон от всяка зона.

6. Възможност за отваряне на комуникатора – функция, която позволява всеки телефон, който позвъни на комуникатора, да получи информация за текущото му състояние.

7. Възможност за подслушване и водене на разговори в обекта, в който се намира комуникаторът.

8. Памет за събития и състояния на комуникатора:

•  Възможност за програмиране на коя зона, кое събитие да се запомни;
•  Запомняне на дата и час на събитието;
•  Размер на буфера – 48 събития;
•  Контрол на достъпа до буфера.

9. Възможност за работа и настройка с всички GSM оператори, включително и с особеностите на предплатените им услуги – с времеви и функционални параметри ( Prima, B-connect и други).

10. Възможност за управление на Voice модул за гласови съобщения

11. Права за достъп, контрол и програмиране на отделните функции – определят се за всеки телефон по отделно, като първият записан телефонен номер е с най-голям приоритет.

12. Изпращане на контролен SMS, показващ изправността на модула.

13. Изпращане на географски координати на местоположението на обекта - за GPS GSM комуникатор.

 

МОДЕЛ

0 бр.

К.К. (цена с монтаж)

VALCOR GSM комуникатор 23

110

140

VALCOR GPS – GSM комуникатор

320

370

Кабел за връзка телефон-комуникатор

10

10

Цените са в лева. За по-големи количества цените се договарят допълнително!