СЪВЪРШЕНОТО ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ВСЯКА ВРАТА

ЕЛЕКТРОННИ ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ БРАВИ
 


 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМАПри закупуване на заключваща система е необходимо да се съобразим с няколко фактора. Преди това обаче трябва да решим какво ниво на сигурност желаем и какъв тип врата ще заключваме. След това елементите, които трябва да съобразим в заключващата система са насочени към бравата и към ключа.

Фактори спрямо бравата:
- системата как ще заключва вратата;
- на колко места ще се осъществява заключването;
- колко са здрави заключващите шипове или езика (какъв натиск биха издържали);
- колко дълбоко шиповете (или езикът) проникват в касата;
- как, къде и по какъв начин се монтира бравата;
- има ли варианти за отключване на бравата без наличието на ключ за нея;
- при какви условия работи бравата;
- какъв е периода на износване на бравата;
- каква поддръжка е необходима;
- при аварийна ситуация вътре в обекта какви са начините на отключване на бравата за бърза евакуация;
- при вандализъм спрямо вратата или системата има ли авариен вариант за отключване на бравата;
- има ли и каква е гаранцията;
- при повреда или счупване на части от системата могат ли да се намерят необходимите компоненти и колко ще струват;
- дизайн и естетика на бравата;

Фактори спрямо ключа и ключалката:
- какъв е ключът за управление на бравата;
- каква степен на секретност има;
- колко бързо и лесно може да бъде намерена комбинацията на ключа;
- надеждност на ключалката;
- какви са възможните методи и средства за разкодиране или разбиване на ключалката;
- ниво на вандалоустойчивост на ключалката;
- уникалност на ключа;
- какво се прави при загуба на ключ и колко ще струва операцията;
- с колко брави може да работи един ключ;
- може ли да се прави дубликат на ключа и колко ще струва;
- какво трябва да направим, ако повече нежелаем човек, притежаващ ключ за наша брава да я отключва;
- може ли без наше знание и съгласие да се извади ключ за бравата или да се направи дубликат на наш ключ, колко бързо става това;
- може ли да се осъществява контрол кой и кога да има право да отключва бравата;
- може ли да разбираме и следим кой и кога е отключвал бравата;
- може ли по начин различен от ключа да отключваме и заключваме системата (например с дистанционно управление, изнесени бутони, телефон и други);
- колко е издръжлив ключа на механични и електрически въздействия;
- ключа колко е удобен за носене и ползване;
- може ли деца или възрастни хора да боравят с ключа;
- дизайн и естетика на ключа.

 

 

 

 

Copyright 2007 LESI Co